De Bepper Balance Methode is een nieuwe methode die ingezet kan worden bij cliënten door professionals met een coachende functie. 

Inmiddels is er een boek met uitgebreide omschrijving van de methode en hoe deze werkt. In de eerste fase van de ontwikkeling was Bepper al in gesprek met heel veel mensen die vanuit hun eigen professie meedachten met de ontwikkeling. Ter kennismaking kreeg iemand dan vaak een ‘demonstratie-sessie’ met het Bepper bord. Toen ik eens bij een uitgever was en hij snel het effect merkte van een sessie met het Bepper Bord, vroeg hij hoe hij nu kon weten of het effect veroorzaakt was door de aanwezige coach of door de toepassing van deze specifieke methode.

Dat was een goede vraag. En daarom is er onderzoek gedaan. Omdat wij een kleine organisatie zijn hebben we dat zonder al te veel kosten in eigen beheer gedaan. Binnen onze mogelijkheden hebben we dat op zo professioneel mogelijke wijze aangepakt.

Er hebben 6 professionals meegewerkt. Na een tweedaagse training en uitleg van alle aspecten van het onderzoek, zijn zij aan de slag gegaan. Van al hun cliënten die bereid waren mee te doen aan het onderzoek heeft de helft met en de helft zonder Bepper Balance Methode een (coach en/of begeleiding en/of mediation)sessie gehad. Zowel vooraf als achteraf kreeg elke cliënt een vragenlijst. Ook de professionals hebben bij elke sessie vragenlijsten ingevuld. Zo is een flinke database opgebouwd waarmee we inzicht kregen in de effecten en de significante verschillen tussen sessies met en zonder de Bepper Balance Methode.

Natuurlijk zijn niet alle mogelijke aspecten onderzocht. Maar van de dingen die onderzocht zijn kunnen we gerust zeggen dat de resultaten zeer positief waren en in sommige gevallen een significante verbetering aantoonden t.o.v. werken zonder de Bepper Balance Methode. Zowel voor de cliënt als voor de professional zijn er mooie effecten. Het heeft ons gesterkt in de aanpak en verdere uitbouw van de methode en de tools die daarbij horen.

Wil je meer gedetailleerde informatie, neem dan even contact op.