Doel

Er kunnen met de methode verschillende doelen nagestreefd worden. Een aantal zetten we hier op een rij. Natuurlijk hangt het erg van de situatie, de cliënt(en) en de hoofdvraag af waar de focus zal liggen tijdens het werken met de methode. 

 • snel naar de kern, wat is de blokkade en wat is mogelijk om verbetering te realiseren
 • rust en overzicht in hoofd en lijf
 • het bevorderen van eigenaarschap 
 • verbetering van samenwerking 
 • verbetering van communicatie 
 • afstemming van gezamenlijke visie/doel 
 • het vergroten van inzicht 
 • het inzicht verkrijgen in de innerlijke belevingswereld van personen die dit verbaal niet goed kunnen uiten
 • het on(der)bewuste en bewuste laten samenwerken
 • in kaart brengen van mogelijkheden voor verbetering 
 • het maken van keuzes
 • het overzien van de gevolgen daarvan 
 • het optimaliseren van taakverdeling, inzet van tijd, geld, middelen en talenten
 • het in balans brengen van input ( energie, tijd, middelen, inzet, aandacht e.d.) en output (motivatie, voldoening, opbrengst, ontspanning, rust, zelfstandigheid, samenhang, resultaat, samenwerking, energie, enz.)

Effect

Afhankelijk van het gekozen doel en het type cliënt(en) kunnen de volgende effecten gerealiseerd worden;

 • er kan sneller gewerkt worden met en aan die dingen die effect hebben, het zoeken naar wat en waar wordt verkort
 • iemand voelt zijn eigen mogelijkheden om de situatie te verbeteren, dus meer (zelf)vertrouwen
 • iemand krijgt overzicht en daarmee rust in hoofd en lijf
 • samenwerking loopt soepeler, meer onderling begrip en afstemming 
 • afstemming van gezamenlijke visie/doel
 • inzicht in waar tijd en energie naar toe gaat 
 • inzicht mogelijkheden voor verbetering 
 • keuzes worden gemaakt en/of het overzien van de gevolgen daarvan 
 • het optimaliseren van taakverdeling, inzet van tijd, geld, middelen en talenten en meer
 • concrete plannen voor actie
 • verandering van visie, beleving, gedrag en aanpak