De Bepper Bonus Methode is een manier om kinderen te laten wennen aan cijfers en sommen. Het is geschikt voor kinderen met discalculie maar kan ook juist een grote uitdaging zijn voor kinderen die echt houden van uitdagende rekenopdrachten. Zij kunnen ook samen op het Bepper bord werken met de Bepper Bonus Methode en elkaar uitdagen op het eigen niveau te oefenen en spelen met cijfers en sommen. 

Ook andere vakken dan rekenen kunnen via het Bepper Bord met kinderen geoefend worden, maar de methode met rekenen is het meest uitgewerkt. 

Het werkt met behulp van het Bepper Bord en de Bepper Team-Kit. 

Indien u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met Bepper of meer lezen in het boek “Anders coachen met de Bepper Balance Methode” waar, in bescheiden mate, ook deze methode omschreven staat.